Online kopen

Tegenwoordig wordt steeds meer online gekocht. Voor dit soort aankopen op afstand gelden bijzondere regels.

Zo heeft  u als consument bij een dergelijke aankoop een bedenktijd van (tenminste) zeven dagen. Binnen deze bedenktijd kunt u een product uitproberen en beslissen of u het product wel of niet wilt houden. Wanneer u besluit een online gekocht product niet te willen houden, mag u dit binnen de bedenktijd zonder opgave van redenen terugsturen naar de verkoper. U bent in dat geval niet verplicht de koopprijs te betalen.

In de praktijk kan het terugsturen van een product binnen de bedenktijd tot discussies leiden. Zo kunnen de koper en verkoper van mening verschillen over de vraag of de koper verplicht is een gebruiksvergoeding te betalen, wanneer hij het product heeft gebruikt of uitgeprobeerd.

Inmiddels hebben diverse rechters zich over soortgelijke discussies gebogen. In het zogenaamde Messner-arrest heeft het Europese Hof van Justitie een aantal uitgangspunten geformuleerd over hoe hiermee om te gaan.

In de (Duitse) Messner-zaak kwam de vraag aan de orde of een consument (in dit geval mevrouw Messner) verplicht was een gebruikersvergoeding te betalen voor de laptop die zij na acht maanden had teruggestuurd. In de situatie van mevrouw Messner was de bedenktijd naar Duits recht namelijk nog niet verlopen. In de algemene voorwaarden van de verkoper van de laptop was bepaald dat bij het binnen de bedenktijd terugsturen van een product een gebruiksvergoeding verschuldigd was wanneer het product bij het terugsturen in een slechtere staat verkeerde dan de staat waarin het afgeleverd was.

Naar aanleiding van deze zaak heeft het Hof aangegeven dat  een algemene verplichting om een compenserende vergoeding te betalen voor het gebruik van een op afstand gekochte zaak niet verenigbaar is met de doelstellingen van de richtlijn omtrent koop op afstand. Dit omdat een consument in staat gesteld moet worden een gekocht product uit te proberen. Hieruit kan worden opgemaakt dat u  in ieder geval het product uit de verpakking moet kunnen halen en moet kunnen nagaan of een product naar behoren functioneert.

Een algemene verplichting voor een vergoeding voor het gebruik van de zaak gaat dus te ver. Dit betekent echter niet dat u als consument nooit verplicht kunt worden een gebruiksvergoeding te betalen.

Zo geldt dat bepaalde producten van de bedenktijd zijn uitgezonderd. Daarnaast is het denkbaar dat u verplicht bent een gebruiksvergoeding te betalen wanneer  u zich als consument door het gebruik van een product “ongerechtvaardigd heeft verrijkt”.

Van ongerechtvaardigde verrijking zou sprake kunnen zijn wanneer u het product meer gebruikt dan nodig is om het uit te proberen. Denk hierbij aan het niet enkel aanpassen, maar ook daadwerkelijk dragen van een kledingstuk of het meerdere malen gebruiken van een koffiezetapparaat. Het gaat er dus om dat u een online product niet meer gebruikt dan nodig is om er achter te komen of het product voldoet.

mr. E.M.W. Ariaans

 

BOSKAMP & WILLEMS ADVOCATEN

-

Mw. mr. E.M.W. Ariaans
Dr. Holtroplaan 42 Eindhoven
T: 040-2501414 F: 040 250 14 50
e.ariaans@boskampwillems.nl
www.boskampwillems.nl

This entry was posted in Blog, Geen categorie and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>