Geen vergunningplicht voor omzetting woonruimte uit het verleden

De gemeente Eindhoven riep in 2008 een vergunningplicht in het leven voor de omzetting van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte. Daarmee wilde de gemeente een eind maken aan de wildgroei van particuliere kamerverhuur in de stad en huisjesmelkers aanpakken. Op zichzelf een begrijpelijk streven, maar de uitwerking pakte voor veel bestaande kamerverhuurders en bewoners zeer ongunstig uit.

Bij de vergunningplicht werd namelijk een bijzondere overgangsbepaling opgenomen. Eigenaren van bestaande kamerverhuurpanden, die daarin al vóór 12 december 2007 kamers verhuurden, kregen één jaar de tijd om dat bij de gemeente te melden. Een eigenaar die tijdig een melding deed, werd geacht over een omzettingsvergunning te beschikken. Een eigenaar die geen melding deed of pas na de termijn van één jaar, moest alsnog een omzettingsvergunning aanvragen. Daarbij kon het gebeuren dat die vergunning werd geweigerd omdat niet aan de voorwaarden voor een vergunning werd voldaan of omdat het betreffende pand in een gedeelte van de stad lag waar helemaal geen omzettingsvergunningen werden verstrekt. En zo ontstond de situatie dat veel bestaande, volkomen legale kamerverhuurpanden van de ene op de andere dag illegaal werden, enkel en alleen omdat de eigenaar vergat om de gemeente tijdig te melden dat hij kamers verhuurde (wat die gemeente veelal al lang wist) of omdat hij de aankondiging van de meldingsplicht simpelweg niet had gezien. Dwangsombesluiten en gedwongen ontruimingen waren het gevolg.

Meerdere gedupeerde kamerverhuurders legden de kwestie voor aan de bestuursrechter in Den Bosch. Die oordeelde echter dat de vergunningplicht en de daaraan gekoppelde overgangsbepalingen aan alle rechtsregels voldeed en dat ook overigens geen sprake was van onbehoorlijk bestuur. Uiteindelijk moest de Raad van State het definitieve oordeel vellen. En die kwam tot een heel ander oordeel. Voor een omzetting van een zelfstandige naar een onzelfstandige woonruimte kan niet achteraf alsnog een vergunningplicht in het leven worden geroepen. De vergunningplicht kan alleen gelden voor omzettingen die plaatsvinden ná inwerkingtreding van de vergunningplicht.

De gemeente Eindhoven is dus wat overijverig geweest in haar streven naar regulering van de kamerverhuur en heeft daarbij over het hoofd gezien dat in het verleden, legaal tot stand gekomen kamerverhuur niet zomaar alsnog vergunningplichtig kan worden gemaakt. Moge dat een wijze les zijn voor de gemeente.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>