Category Archives: Blog

Online kopen

Tegenwoordig wordt steeds meer online gekocht. Voor dit soort aankopen op afstand gelden bijzondere regels. Zo heeft  u als consument bij een dergelijke aankoop een bedenktijd van (tenminste) zeven dagen. Binnen deze bedenktijd kunt u een product uitproberen en beslissen … Continue reading

Posted in Blog, Geen categorie | Tagged , , , | Leave a comment

Oproepkracht dient per oproep minimaal drie uur te worden betaald

Onlangs heeft de Hoge Raad een opvallende uitspraak gedaan over de uitbetaling aan oproepkrachten. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat werkgevers verplicht zijn om hun oproepkrachten voor tenminste drie uur uit te betalen, ook wanneer de werknemer op een … Continue reading

Posted in Blog, Geen categorie | Tagged , , , , , | Leave a comment

Relativiteit in het bestuursprocesrecht: een beperking van de beroepsmogelijkheden per 1 januari 2013

Eén van de kernbeginselen van het bestuursprocesrecht is het beginsel dat alleen een belanghebbende beroep kan instellen tegen een besluit van een bestuursorgaan. In het ruimtelijke bestuursrecht vertaalt zich dat in het afstands- en zichtcriterium: tegen een bestemmingsplan of omgevingsvergunning … Continue reading

Posted in Blog, Geen categorie | Tagged , | Leave a comment

Adviseren niet zonder risico’s

Teleurstellende beleggingsresultaten, woekerpolissen en financiële constructies zijn de laatste jaren in toenemende mate onderwerp van geschil in een rechtsgeding of een klachtenprocedure. Banken en adviseurs lopen het risico om aansprakelijk te worden gesteld wanneer blijkt dat zij bij de advisering … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

Geen vergunningplicht voor omzetting woonruimte uit het verleden

De gemeente Eindhoven riep in 2008 een vergunningplicht in het leven voor de omzetting van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte. Daarmee wilde de gemeente een eind maken aan de wildgroei van particuliere kamerverhuur in de stad en huisjesmelkers aanpakken. Op … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

Beslaglegging: hoe gaat het in zijn werk en wat kun je ermee?

Er zijn twee soorten beslag: conservatoir beslag en executoriaal beslag. Conservatoir beslag is beslaglegging nog voordat er een vonnis is uitgesproken door de rechter. De bedoeling van het conservatoir beslag is, om voordat een dure procedure wordt gevoerd, zekerheid te … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

Wijziging van het bodemrecht

Op basis van het Belastingplan 2013 is met ingang van 1 januari 2013 het bodemrecht van de belastingdienst gewijzigd. Met deze wijziging zijn de rechten van de belastingdienst versterkt. De ontvanger van de belastingdienst kan nog steeds bodembeslag leggen op … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

Financieringsvoorbehoud bij aankoop woning: voorkomen is beter dan genezen!

Bij de aankoop van een woning zal meestal nog niet vaststaan of de koper de koopsom zal kunnen betalen. De koper zal meestal voor de betaling van de koopsom een (hypothecaire) financiering nodig hebben. Als op enig moment blijkt dat … Continue reading

Posted in Blog | Tagged | Leave a comment

Als franchisegevers een internetshop openen

De Nederlandse wet- en regelgeving regelt allerlei specifieke overeenkomsten tot in detail. De wet regelt echter niets in het bijzonder over franchising. Franchising is een specifieke vorm van samenwerking tussen juridisch en economisch zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, waarbij de franchisegever … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

Gaat de ontslagprocedure nu echt op de schop?

Het is algemeen bekend dat de huidige  ontslagprocedure  ( te)  ingewikkeld  en  voor  werkgevers vaak ook erg kostbaar is. Het kabinet Rutte II heeft in het regeerakkoord een  poging  gedaan hier iets aan te  doen. Dat akkoord beoogde een ingrijpende … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment