Beslaglegging: hoe gaat het in zijn werk en wat kun je ermee?

Er zijn twee soorten beslag: conservatoir beslag en executoriaal beslag. Conservatoir beslag is beslaglegging nog voordat er een vonnis is uitgesproken door de rechter. De bedoeling van het conservatoir beslag is, om voordat een dure procedure wordt gevoerd, zekerheid te verkrijgen dat er ook iets te halen valt bij de wederpartij. Bovendien wordt dit dan veilig gesteld. Een schuldeiser kan via een advocaat bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een verzoekschrift indienen om toestemming te vragen om beslag te leggen. In dit verzoekschrift dient de vordering te worden omschreven waarvoor het beslag wordt gelegd en het goed waarop het beslag zal worden gelegd. Er kan ook beslag worden gelegd onder een derde, bijvoorbeeld een bank, op een vordering die de schuldenaar op een derde heeft.

Het verzoek om een beslagverlof wordt door de rechter bijna altijd beoordeeld zonder dat de schuldenaar wordt gehoord. Als een conservatoir loonbeslag wordt gelegd, zal de schuldenaar wel vooraf worden gehoord. Bij de beoordeling door de rechter of een conservatoir loonbeslag is toegestaan wordt in geval van loonbeslag gekeken naar het inkomen en vermogen van de schuldenaar en de beslagvrije voet.

Het leggen van een conservatoir beslag (door de deurwaarder) dient wel te worden gevolgd door een op te starten gerechtelijke procedure waarin door de rechter over de vordering wordt beslist. Dit dient meestal binnen 14 dagen na de beslaglegging te gebeuren. Indien de rechter de schuldenaar veroordeelt om het gevorderde aan de schuldeiser te voldoen, wordt het conservatoir beslag na betekening van het vonnis omgezet in een executoriaal beslag.

Voordat de deurwaarder het vonnis betekent, zal hij eerst de wederpartij nog een korte termijn gunnen, meestal 2 dagen, om alsnog vrijwillig aan het vonnis te voldoen. Indien het conservatoir beslag is overgegaan in een executoriaal beslag, kan het betreffende goed waarop beslag rust zonder rechterlijke tussenkomst worden uitgewonnen. Dat wil zeggen dat het goed waarop beslag is gelegd op een veiling kan worden verkocht, zodat het aan de schuldeiser verschuldigde uit de opbrengst kan worden voldaan (mits er voldoende opbrengst is natuurlijk).

Conservatoir beslag wordt ook wel gebruikt als pressiemiddel in civiele conflicten. Men kan via het beslaan van bankrekeningen een onderneming immers zeer effectief lamleggen. De beslagen partij zal dan geen keus hebben dan het beslag via een kort geding aan te vechten. In dit kort geding zal er vervolgens door de eiser veelal op een schikking worden aangestuurd. Deze praktijk wordt door rechters oogluikend toegestaan.

Hoewel het over het algemeen eenvoudig is om een conservatoir beslag te leggen is het niet zonder risico’s. Als de vordering waarvoor het beslag is gelegd uiteindelijk wordt afgewezen door de rechter, is de beslaglegger aansprakelijk voor de schade die de wederpartij door het gelegde beslag heeft geleden.

Let wel: in geval van beslag op een betaalrekening, legt men alleen beslag op het saldo op het moment van beslaglegging. Een eventueel tegoed dat daarna op  de bankrekening wordt bijgeschreven kan gewoon worden gebruikt door de schuldenaar. Het is dus zaak bij bankbeslag te weten wanneer het saldo het hoogste is, bijvoorbeeld na ontvangst van loon.

Het leggen van beslag is een complexe aangelegenheid met veel haken en ogen. Voorgaande is slechts een samenvatting van de ingewikkelde regeling. Indien u beslaglegging overweegt of indien u bent geconfronteerd met beslag, laat u zich dan goed voorlichten door de advocaten van de sectie insolventierecht. Meestal is van belang dat zij zo spoedig mogelijk worden betrokken bij de zaak.

 

- Boskamp en Willems

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>