Author Archives: boskampwillems

Ontslagvergoedingen: nu ook een formule voor voor ambtenaren

In de marktsector kennen we al heel lang de kantonrechtersformule, een formule die wordt toegepast voor de berekening van de hoogte van ontslagvergoedingen. Deze formule is ontworpen door de kring van kantonrechters. In ontbindingsprocedures wordt die gebruikt om de hoogte … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

Nieuwe kinderalimentatienormen: de vader het kind van de rekening?!

Ouders zijn wettelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen, tot die de 21-jarige leeftijd bereikt hebben. Voor 21-jarige kinderen en ouder ¬†bestaat deze verplichting alleen nog wanneer er sprake is van … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

Alleen een belanghebbende kan bezwaar en beroep instellen

Als een gemeente een omgevingsvergunning verleend, dan kan daar bezwaar tegen worden gemaakt en/of beroep tegen worden ingesteld. Wie dat kunnen doen is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Die wet kent daarvoor het begrip belanghebbende. Alleen degene wiens belang … Continue reading

Posted in Blog | Leave a comment

Verjarings- en vervaltermijnen in de bouw

Als opdrachtgever stel je aan de aannemer veelal een termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd. Het is niet ongebruikelijk een start-en opleveringsdatum overeen te komen, of een termijn van een x-aantal werkbare dagen waarbinnen het werk gereed moet zijn … Continue reading

Posted in Blog, Ondernemen | Leave a comment

Weigerachtige werknemers….

Werkgever en werknemer worden geacht zich beiden in spannen voor re-integratie van een zieke werknemer. Maar wat te doen als een zieke werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie. De wet geeft dan de mogelijkheid om de loonbetaling op te schorten … Continue reading

Posted in Boskamp & Willems Advocaten, Boskamp en Willems, Werknemers | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Ondernemend en werkloos: de mogelijkheden

De economische crisis is nog niet is geweken en het aantal werklozen neemt nog steeds toe.¬†Niet iedereen die ontslagen wordt en in de WW belandt, zal weer opnieuw als werknemer aan de slag willen. Bij een aantal ex-werknemers zal het … Continue reading

Posted in Blog, Boskamp & Willems Advocaten, Ondernemen | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Uitgesteld loon in het erfrecht

De meeste mensen zijn wel enigszins bekend met het Nieuwe Erfrecht dat sinds 1 januari 2003 geldt. De belangrijkste wijziging is dat de langstlevende echtgenoot van rechtswege alle zaken van de overleden echtgenoot erft en dat de kinderen een vordering … Continue reading

Posted in Blog, Boskamp & Willems Advocaten, Boskamp en Willems, Erfrecht | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kantoorpresentatie Boskamp & Willems Advocaten

Kantoorpresentatie Boskamp & Willems Advocaten View more presentations from Boskamp & Willems – Advocaten.

Posted in Boskamp & Willems, Boskamp & Willems Advocaten, Boskamp en Willems, Presentaties en documenten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Alimentatie dubbel aftrekbaar?

Recentelijk heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen. In dit arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat een verplichting tot het doen van periodieke uitkeringen (giften) een schuld in box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen) vormt. Daarnaast zorgt … Continue reading

Posted in Blog, Boskamp & Willems, Boskamp & Willems Advocaten, Boskamp en Willems | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment